Ochrana osobních údajů

 

Vážený odběrateli,

jako Váš smluvní partner Vás naše společnost 

Martin Knappe, Pekařství – Cukrářství
se sídlem Olomoucká 2979/117, 746 01 Opava,
tel.: 553 791 007, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 

pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnosti nebyl jmenován, 

na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) informuje, že zpracovává Vašeosobní údaje z důvodu splnění uzavřené smlouvy, z důvodu plnění svých povinností podle příslušných právních předpisů, zejména v oblasti daní z příjmů a daně z přidané hodnoty, případně z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů, a to v rozsahu nutném pro splnění účelu spočívajícího především v obchodní spolupráci. Mezi tyto údaje patří zejména Vaše jméno a příjmení, identifikačníčíslo, DIČ, sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa a adresa provozovny.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání obchodního vztahu a po dobu nezbytně nutnoupo jeho skončení, především po dobu, po kterou to ukládají příslušné právní předpisy (např. zákon oDPH).

Při zpracování osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu. Osobní údaje nebudeme předávat dalším osobám. Výjimkou může být plnění zákonné povinnosti vůči daňové správě nebojiným orgánům státu, nebo pokud to bude vyžadovat náš oprávněný zájem.

Dále Vás informujeme, že máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům u nás, dále máteprávo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právovznést u nás námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se zaměstnanec může obrátit se stížností.